Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

ÁN LỆ DÂN SỰ

Án lệ dân sự được đề cập đến trong chuyên này bao gồm các án lệ về “tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động“.

Án lệ là một trong những nguồn luật được áp dụng theo qui định tại Khoản 2 Điều 6 BLDS 2015,  khoản 3 Điều 45 BLTTDS 2015khoản 2 Điều 264 BLTTDS 2015. Nghiên cứu án lệ để áp dụng là việc cần thiết, bắt buộc đối với người hành nghề trên lĩnh vực pháp luật, đặc biệt là những người hành nghề luật sư.

MỤC LỤC