Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

ÁN LỆ HÌNH SỰ

Sẽ viết sau

MỤC LỤC