Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

CĂN CỨ KHỞI TỐ THẨM PHÁN NGUYỄN THU CHINH

Có 9 Căn căn cứ khởi tố Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh và các thẩm phán Nguyễn Thị Lang, Thẩm phán Bùi Ngọc Anh:  

  1. Bản án phúc thẩm số 1106/2016/KDTM-PT ngày 22-09-2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bị cấp giám đốc thẩm hủy vì sai hoàn toàn.
  2. Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh không có quyết định phân công giải quyết vụ án
  3. Lập khống biên bản phiên tòa
  4. Tạm ngừng phiên tòa không đúng qui định của pháp luật
  5. Sử dụng tài liệu chứng cứ bất hợp pháp để sửa án sơ thẩm
  6. Tuyên án khống
  7. Bịa đặt lời trình bày trong bản án phúc thẩm
  8. Dấu hiệu luật sư của KMV tham gia soạn thảo bản án phúc thẩm số 1106/2016/KDTM-PT
  9. Dấu hiệu các luật sư của KMV tham gia soạn thảo bài phát biểu của Kiểm sát viên Nguyễn Thị Én.
  10. Người tiến hành tố tụng phúc thẩm vụ án Konica Minolta gồm: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Chinh
Các Thẩm phán: Bà Bùi Ngọc Anh và Bà Nguyễn Thị Lang
Thư ký: Bà Võ Thu Phương
Kiểm sát viên: Bà Nguyễn Thị Én.

MỤC LỤC