Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

Vô hiệu là khái niệm rất dễ gây nhầm lẫn đối với rất nhiều người, nhất là với những người không có thói quen tự học, tự nghiên cứu, lật tới lật lui vấn đề. Các đương sự, luật sư cũng thường nhầm lẫn trong việc đưa ra yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu, với yêu cầu tòa án tuyên hủy hợp đồng. Một số thẩm phán cũng thiếu sót trong việc làm rõ các yêu cầu của đương sự, nên dẫn đến tuyên án không đúng yêu cầu của đương sự. Đây là chủ đề cần nghiên cứu sâu để tránh va vấp.

Theo qui định tại Điều 116 BLDS 2015 thì “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Như vậy, hợp đồng là một trong hai bộ phận cấu thành của giao dịch dân sự. Cho nên, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, được qui định tại Điều 117 BLDS 2015 cũng chính điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Các qui định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 123 BLDS 2015 đến Điều 133 BLDS 2015 cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu, theo qui định tại khoản 1 Điều 407 BLDS 2015. Ngoài ra, hợp đồng có thể bị vô hiệu theo khoản 1 Điều 408 BLDS 2015. Hợp đồng là trường hợp riêng của giao dịch dân sự nên khi có những qui định riêng cho hợp đồng vô hiệu thì áp dụng những qui định riêng, khi không có những quy định riêng thì phải áp dụng những qui định chung về giao dịch dân sự. Đặt vấn đề về hợp đồng vô hiệu là đã bao hàm cả vấn đề giao dịch dân sự vô hiệu.

Tải tác phẩm này

MỤC LỤC