Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

DÂN LUẬT THỜI PHÁP THUỘC VÀ VIỆT NAM CỘNG HÒA

Dân luật (Luật của dân) đặt ra những quy tắc chi phối đời sống hằng ngày của cá nhân, pháp nhân. Dân luật là một bộ môn chính yếu của toàn bộ nền luật học vì nó thường được ví như thân cây, trong khi nhiều môn luật khác, như luật thương mại, luật lao động, luật hôn nhân gia đình như những cành cây.

Bắt đầu học luật, người học cần nắm vững trước hết những kiến thức tổng quát, phồ thông để làm hành trang đi sâu vào rừng pháp luật.

Dân luật là môn luật rất cổ điển, ổn định và được phổ cập ở nhiều quốc gia hàng mấy ngàn năm qua. Dân luật Việt Nam thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng Hòa chịu ảnh hưởng lớn từ nền dân luật của Pháp và Phương Tây. Dân luật Việt Nam ngày nay cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ nền dân luật của Pháp, cho nên, việc nghiên cứu các định chế dân luật thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng Hòa sẽ góp phần không nhỏ về việc hiểu thấu đáo các chế định dân luật hiện hành./

Những chữ viết tắt:
– DLVN: Bộ dân luật Việt Nam Cộng Hòa 1972;
– DLB: Bộ Dân luật Bắc;
– DLT: Bộ dân luật Trung;
– DLP: Bộ dân luật Pháp

MỤC LỤC

It seems we can't find what you're looking for.