Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

DÂN LUẬT

Trong luật học, dân luật gần chúng ta hơn cả vì nó đặt những quy tắc chi phối đời sống thường nhật của cá nhân. Dân luật lại là một bộ phận chính yếu vì nó được ví như thân cây trong khi nhiều môn luật khác, như luật thương mại, luật lao động, chỉ là những cành cây. Luật học ngày nay là một khoa học chia ra nhiều ngành với những qui tắc rõ ràng, với những kỹ thuật tinh vi. Bắt đầu học luật, người ta cần tìm hiểu trước tiên những kiến thức phổ thông. Đó là những khái niệm tổng quát về pháp luật, đó là những nguyên tắc căn bản hướng dẫn ta trong rừng luật luật pháp. theo truyền thống đã có từ lâu, phần kiến thức phổ thông này được trình bày ngay trong môn dân luật. Nó mở đầu cho việc học luật và được coi như phần luật học nhập môn vậy. Sau đó mới đến các định chế thuần tùy của dân luật như giá th, tử hệ, giám hộ.

MỤC LỤC