Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

Dân luật theo sách của Nguyễn Mạnh Bách

Người ta thường nói biết luật thì sợ luật; sự hiểu biết tường tận luật pháp còn có thể khiến các nhà thực hành pháp luật yêu nghể và hành nghề thoe Vương Đạo. Sau bao năm chinh chiến tàn phá quê hương, các giá trị tâm linh cao quý nhất đã bị lay chuyển, các truyền thống nghề nghiệp tốt đẹp nhất đã hơn một lần bị thử thách, sự điều hành công lý đã bị người đời nhiều phen đàm tiếu …”Bình thời luyện vũ, loạn thế độc thư” (Trích từ Thủy Hử của Thi Nại Am). Hào kiệt ngày xưa yêu quê hương, chuộng nghĩa khí, đã hẹn cùng nhau đọc sách trong thời ly loạn … tác giả xin mượn lời cổ nhân để nói lên ý nguyện của mình khi xuất bản cuốn sách này. Mùa thu 1974. Nguyễn Mạnh Bách. (Trích từ lời nói đầu ‘Dân Luật Việt Nam – Nghĩa vụ” của tác giả Nguyễn Mạnh Bách”).

MỤC LỤC