Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

Dân luật theo sách của Vũ Văn Mẫu

Nghĩa vụ là mối liên hệ pháp lý giữa hai người, theo đó, một người phải thi hành một cung khoản cho một người khác, gọi là trái hộ hay phụ trái (con nợ), người có quyền đòi (hay nhận) một cung khoản ở người kia là người trái chủ (chủ nợ).
Nghĩa vụ phát sinh từ hai nguồn gốc sau đây:
1. Các nghĩa vụ Khế ước (nghĩa vụ hợp đồng);
2. Các nghĩa vụ ngoài khế ước (nghĩa vụ ngoài hợp đồng)
Đây là những bài tóm lược từ sách Nghĩa vụ và khế ước của Giáo sư Vũ Văn Mẫu.

MỤC LỤC