Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

1. Những bài học suy luận từ đọc sách dân luật

NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA TỪ ĐỌC SÁCH DÂN LUẬT 

 1. Sự ưng thuận không phải tuân theo một công thức nào cả, do đó người ta có thể kết ước bằng thư từ, bằng điện tín và ngay cả bằng điện thoại. Nguyên tắc này coi ý chí mặc nhiên cũng có giá trị như ý chí được tuyên bố minh thị, và cho phép tòa án được tìm kiếm ý chí ấy bằng đủ mọi cách. (trang 16 NMB)
  Trên nguyên tắc này thì thẩm phán mới có lý do tìm kiếm ý chí của đương sự, như giải thích hợp đồng theo điều 404 BLDS 2015.
 2. Một khế ước có thể phân tích làm hai khế ước  (23 NMB- 15. Ý niệm tổng quát về khế ước – III. phân loại khế ước).
 3. Lầm lẫn về người trong khế ước vô thường dẫn đến vô hiệu vì khế ước nhân vì (25-NMB)
 4. Khế ước hữu thường, người chủ nợ phải dẫn chứng sự gian ý (25 NMB).
 5. Thế nào là khi trá? Thế nào là gian trá? 26 NMB;
 6. Suy đoán pháp định về trách nhiệm liên đới trong thương mại là nguyên tắc 175-176 LTM và nghĩa vụ chức minh của tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ ỏ điều 92 BLTTDS.
 7. Phân loại khế ước là để dẫn chứng nghe Kim
 8. Phân loại theo mục đích kính tế có thể là căn cứ để rút ra các hợp đồng thông dụng – Kim lưu ý trang 26 NGB.
 9. Quyền bán: Theo ủy quyền, bán đấu giá, di nhượng quyền bán …
 10. Nguyên tắc tự do kết ước không được minh thị ở bất cứ bộ luật nào 28-nmb. (Suy ra từ điều 3 khoản 2 BLDS 2015);
 11. Hợp đồng là đạo luật của đôi bên. 28 NMB.
 12. Ai muốn xin tiêu hủy một khế ước vì vô  hiệu thì phải mang lại bằng cớ về sự vô hiệu đó. Công việc này cũng dễ dàng khi sự vô hiệu liên quan đến chủ đích của khế ước, vì khế ước bao giờ cũng nêu rõ chủ đích của khế ước và người ta chỉ cần xem xét chủ đích đó có phi pháp hay không. Nếu chủ đích hợp pháp thì phải tìm kiếm xa hơn để xem lý do tại sao hai đương sự đã kết ước, do đó người ta có thể tiêu hủy khế ước vì nguyên nhân bất hợp pháp. 29 NMB.
 13. Bốn (4) yếu tố của một khế ước: 1. Sự ưng thuận; 2. Năng cách của các người cam kết; 3. Một đối tượng xác thực cho sự cam kết; 4. Một nguyên nhân hợp pháp.
 14. Ở đây chúng ta cần phân biệt giữa sự đề ước và sự thương lượng…Đây là một vấn đề thực trạng thuộc toàn quyền thẩm định của các vị thẩm phán 34 NMB.
| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Nam Lua

Nam Lua

Bình luận

avatar