Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

DÂN LUẬT VIỆT NAM THỜI HỘI NHẬP

Một thời gian dài sau 1975, Việt Nam theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa, do nhà nước chỉ huy, cho nên dân luật với đặc trưng là “tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận” hầu như bị triệt tiêu. Đến thời kỳ đổi mới, đặc biệt là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố bỏ hoàn toàn cấm vận Việt Nam, ngày 3-2-1994, Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc trong việc hội nhâp với nền kinh tế thị trường. Các Bộ luật dân sự 1995, Luật thương mại 1997 ra đời sau giai đoạn này, đã đáp ứng được nhu cầu giao lưu dân sự và kinh tế theo các định chế dân luật của các nước có nền kinh tế thị trường. Cho đến hiện nay thì dân luật Việt Nam đã là rừng luật phong phú, tuy chưa đồng bộ, nhưng cũng đã đáp ứng được nhu cầu cấp bách của nước Việt Nam trong giai đoan trước mắt. Cùng với việc khảo sát dân luật Việt Nam trong thời Pháp Thuộc và thời Viêt Nam Cộng Hòa, chúng ta khảo sát dân luật Việt Nam thời hội nhập để áp dụng cho hiện tại và dự bị cho tương lai.

MỤC LỤC

It seems we can't find what you're looking for.