Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

HỒ SƠ VỤ ÁN

Toàn bộ tài liệu vụ án đã được đánh số bút lục, qua từng giai đoạn tố tụng

MỤC LỤC