Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

TÀI LIỆU PHÚC THẨM LẦN THỨ NHẤT

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử ngày 24/8/2016. Phiên tòa diễn ra từ lúc 8 giờ cho đến 13 giờ thì tòa thông báo tạm ngừng phiên tòa đến ngày 22/9/2016 nhưng không đưa ra lý do. Đến ngày 22/9/2016, lúc 8 giờ 30, Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh đọc bản án phúc thẩm. Phiên tòa kết thúc lúc 9 giờ 30 phút. Sau khi tuyên án, hội đồng xét xử vào phòng nghị án. Biên bản nghị án bắt đầu lúc 9 giờ 45 phút và kết thúc nghị án lúc 10 giờ 15 phút. Như vậy, bản án đã tuyên là bản án bỏ túi của Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh.

Những người tiến hành tố tụng gồm:

Bà Nguyễn Thu Chinh: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
Bà Nguyễn Thị Lang: Thẩm phán
Bà Bùi Ngọc Anh: Thẩm phán
Bà Võ Thu Phương: Thư ký 
Bà Nguyễn Thị Én: Kiểm sát viên

MỤC LỤC