Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

Lãng Mạn Pháp luật

Tôi viết tác phẩm này vào năm 1998, trong bối cảnh kiểm duyệt rất bảo thủ và ngặt nghèo. Tôi đã gửi bản thảo qua một số nhà xuất bản nhưng không được cấp phép. Cuối cùng, sau nhiều chỉnh sửa và cắt xén, Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM cũng đã cấp phép cho tác phẩm này ra đời. Nhưng vừa ra đời, chưa phát hành, thì Nhà xuất bản Văn Nghệ TP.HCM bị áp lực, phải ra quyết định thu hồi sách. Tôi phải đấu tranh kiên quyết trong vị thế của tôi thì mới bảo vệ được sự lưu hành của tác phẩm này.

Sau nhiều năm lo mưu sinh giữa chợ, giờ đây, tôi đã dừng bước doanh nhân, ngồi tìm lại đứa con tinh thần của mình đã lưu lạc hơn hai mươi năm trên trang Việt Nam Thư Quán và một số báo. Tuy chưa sưu tầm được đầy đủ tác phẩm nhưng cũng đủ cho bạn đọc mua vui trong lúc trà dư tửu hậu.

Hãy đặt những bài viết của tôi trong bối cảnh “bảo hoàng hơn vua”. Vì thế, hãy đọc cả những khoảng trắng giữa hai dòng chữ và thông cảm cho sự thiếu sót kép của tôi.

MỤC LỤC