Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

Khiếu Nại Tố Cáo

Gồm các đơn khiếu nại tố cáo từ lúc xảy ra vụ án Konica Minolta

MỤC LỤC