Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

TÀI LIỆU SƠ THẨM LẦN THỨ NHẤT

Tòa án nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý sơ thẩm ngày 11/11/2015. Vụ án được đưa ra xét xử ngày 14/4/2016, sau đó, tòa nghị án kéo dài, đến 15 giờ ngày 19/4/2016 thì tuyên án.

Những người tiến hành tố tụng gồm:

  • Chủ tọa phiên tòa: Thẩm phán Phù Quốc Tuấn
  • Các Hội Thẩm: Bà Trần Thị Thiên Hương và bà Phạm Thị Xuân
  • Kiểm sát viên: Bà Lê Mộng Điệp
  • Thư ký: Bà Bùi Nhật Vi Phượng

Sơ thẩm là giai đoạn quan trọng nhất của toàn bộ tiến trình tố tụng. Tài liệu, chứng cứ và lời khai trong giai đoạn này phản ánh sự trung thực hoặc gian dối của các bên. Nếu lời khai gian dối thì sẽ mâu thuẫn với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và cũng sẽ mâu thuẫn với lời khai ở các giai đoạn khác. Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án ở giai đoạn sơ thẩm là đủ để kết luận Konica Minolta và Sao Nam lừa dối.

MỤC LỤC