Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

TÀI LIỆU PHÚC THẨM LẦN THỨ HAI

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý phúc thẩm lần thứ hai vào ngày 5/1/2021. Vụ án được đưa ra xét xử ngày 5/4/2021 nhưng phải hoãn theo đơn xin vắng mặt của Sao Nam. Phiên tòa được mở lại ngày 20/4/2021. Ngày 21/4/2022, tòa án nghỉ lễ, phiên tòa tiếp tục vào ngày 22/4/2021. Sau đó, Tòa án phải ba lần ban hành quyết định tạm ngừng. Ngày 15/6/2021, tòa đọc bản án, có phần nhận định nhưng không tuyên xử mà hủy án sơ thẩm.
Những người tiến hành tố tụng phúc thẩm lần thứ hai gồm:

1. Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Thanh Nhàn

2. Thẩm phán – Thành viên HĐXX: Ông Lê Thọ Viên
3. Thẩm phán – Thành viên HĐXX: Bà Hoàng Thị Bích Thảo
4. Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Kim Oanh

5. Kiểm sát viên: Ông Trần Anh Tuấn

Tài liệu ở giai đoạn phúc thẩm lần hai có số trang nhiều nhất trong các giai đoạn, gấp hai lần giai đoạn sơ thẩm lần đầu và gấp 4 lần giai đoạn phúc thẩm lần thứ nhất. Thời gian xét xử cũng rất kéo dài. Đối với các án kinh doanh thương mại thì đây là phiên tòa đạt kỷ lục về mặt thời gian xét xử.

MỤC LỤC