Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

LIÊN HỆ

  1. Email: kimlv61@gmail.com hoặc namlua5.0@gmail.com;
  2. Điện thoại: 0833.50.50.50;
  3. Địa chỉ: Số 2 Đường 12, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  4. Tài khoản cá nhân: Lương Vĩnh Kim – Số tài khoản 3548 Ngân hàng ACB, Phòng Giao dịch Bình Hòa 2, Thành phố Hồ Chí Minh;
  5. Tài hoản Công ty: Công ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn – Số tài khoản: 60283869 Ngân hàng ACB – Phòng Giao dịch Đa Kao Thành phố Hồ Chí Minh.