Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Tài liệu lưu trữ để minh họa và chứng minh cho các bài viết

MỤC LỤC