Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

KINH TẾ HỌC

Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu về cách xã hội quản lý các nguồn lực khan hiếm hoặc có giới hạn. Ở hầu hết các xã hội, nguồn lực được phân bổ không phải bởi do ý chí của một nhà độc tài có toàn quyền, mà thông qua sự tương tác qua lại giữa hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Do đó, nhà kinh tế nghiên cứu con người ra quyết định như thế nào: Họ làm việc bao lâu, mua cái gì, tiết kiệm bao nhiêu và đầu tư khoản tiết kiệm ấy ra sao. Các nhà kinh tế cũng nghiên cứu xem con người tương tác với nhau như thế nào. Ví dụ, họ muốn phân tích xem làm thế nào mà nhiều người mua và bán một mặt hàng lại có thể cùng nhau xác định giả cả và lượng hàng hóa bán ra. Cuối cùng, nhà kinh tế phân tích các lực lượng và xu thế tác động đến nền kinh tế với tư cách một tổng thể, bao gồm tăng trưởng thu nhập bình quân, tỉ lệ dân cư không thể tìm được việc làm và tốc độ tăng giá.

MỤC LỤC