Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

TÀI LIỆU GIÁM ĐỐC THẨM LẦN THỨ HAI

Những người tiến hành tố tụng gồm:

Thẩm quyền kháng nghịChánh án Trần Văn Châu
Người ký kháng nghịPhó Chánh án Lại Văn Trình
Ủy ban Thẩm phán:
1Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Tô Chánh Trung
2. Thẩm phán: ông Lại Văn Trình
3. Thẩm phán: ông Nguyễn Xuân Thiện
Thư ký phiên tòa: Ông Trần Quốc Tuấn – Thẩm tra viên.
Kiểm sát viên: Ông Vũ Hồng Cường – đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM.

MỤC LỤC