Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

TÀI LIỆU GIÁM ĐỐC THẨM LẦN THỨ NHẤT

Những người tiến hành tố tụng gồm:

Thẩm quyền kháng nghị: Chánh án Trần Văn Châu
Người ký kháng nghị: Phó Chánh án Nguyễn Hữu Trí
Ủy ban Thẩm phán:
1. Thẩm phán Nguyễn Hữu BaChủ tọa phiên tòa
2. Thẩm phán Phan Thanh TùngThành viên
3. Thẩm phán Bùi Đức Xuân – Thành viên
Thẩm tra viên Lê Huy KỳThư ký
Kiểm sát viên: Ông Nguyễn Kim Đoan

MỤC LỤC