Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

TÀI LIỆU SƠ THẨM LẦN THỨ HAI

Sau khi có bản án phúc thẩm lần thứ hai, tôi khiếu nại lên giám đốc thẩm. Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn và thông báo là sẽ tiến hành xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Mặt khác, tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ cho tòa án nhân dân Quận 3 để thụ lý lại sơ thẩm. Chúng tôi chưa biết là tòa án cấp nào sẽ giải quyết vụ án này. Tài liệu thu thập được ở giai đoạn này, chúng tôi gọi là tài liệu sau phúc thẩm lần thứ hai.

MỤC LỤC