Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh tế bất động sản là khái niệm phức hợp, kết nối hai khái niệm riêng biệt. Khái niệm chính, đầu tiên là khái niệm ‘kinh tế’, bởi vì đây là khái niệm xác định mục tiêu của nghiên cứu. Khái niệm thứ hai là khái niệm cụ thể về một sản phầm cụ thể, đó là hàng hóa bất động sản.
Kinh tế là hoạt động về tái sản xuất các lợi ích kinh tế, được thực hiện trong điều kiện giới hạn tất cả các loại nguồn lực. Kinh tế bất động sản là hoạt động về tái sản xuất loại lợi ích kinh tế cụ thể – các công trình bất động sản, được thực hiện trong điều kiện giới hạn các loại nguồn lực, những loại mà sẽ được sử dụng trong quá trình tái sản xuất này.

Để có cái nhìn thấu đáo về bất động sản, đòi hỏi phải có rất nhiều nền tảng kiến thức, hay nói cách khác là đòi hỏi ‘thường thức’ phải tốt. Từ góc độ học thuật, nền tảng này ít nhất bao gồm ba phương diện. Đầu tiên phải có kiến thức kinh tế học vững vàng, ứng dụng được vào việc phân tích thế giới hiện thực. Thức hai là phải có kiến thức tài chính để hiểu về giá nhà và dòng tiền. Thứ ba là phải hiểu tình hình thực tế của đất nước, hiểu về cải cách kinh tế và sự thay đổi kinh tế của quốc gia.

MỤC LỤC

It seems we can't find what you're looking for.