Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

10. Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang Xúi Tòa “Gắp Lửa Bỏ Tay Người”

SIÊU LUẬT SƯ CHÂU HUY QUANG XÚI TÒA “GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI”.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai, ngày 26/5/2021, Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang đề nghị với Hội đồng xét xử: “𝑪𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 đ𝒆̂̉ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝑶̂𝒏𝒈 𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑽𝒊̃𝒏𝒉 𝑲𝒊𝒎 𝒌𝒉𝒊 𝒙𝒖́𝒄 𝒑𝒉𝒂̣𝒎 𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏, 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣, 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐́ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒉𝒂̀ đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛, 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐̣ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒐̂́ 𝒕𝒖̣𝒏𝒈”‘, nhưng bị Thẩm phán Ngô Thanh Nhàn từ chối, với lý do là Tòa án chỉ xem xét, giải quyết những nội dung mà các bên đang tranh chấp trong vụ án này, chứ không xem xét giải quyết những nội dung khác. Từ sau phiên tòa đến nay, tôi có ý đợi Siêu luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang “𝑪𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 đ𝒆̂̉ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝑶̂𝒏𝒈 𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑽𝒊̃𝒏𝒉 𝑲𝒊𝒎”, nhưng không thấy cơ quan nào mời, hoặc triệu tập tôi, theo đề nghị của Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang. Trong đề nghị của Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang có ba đối tượng bị “𝒙𝒖́𝒄 𝒑𝒉𝒂̣𝒎 𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏, 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣, 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎”, là các đương sự, các luật sư và các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng không một đối tượng nào gửi đơn hoặc ủy quyền cho Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang gửi đơn, và Siêu Luật sư Châu Huy Quang cũng không gửi đơn để tự bảo vệ “uy tín, danh dự, nhân phẩm” của chính ông ta. Chuyện rất lạ. Chắc chắn phải có lý do.
𝟏. Đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣:
Tôi nghĩ rằng, người của phía Konica Minolta và Sao Nam không ủy quyền cho Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang “𝑪𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 đ𝒆̂̉ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝑶̂𝒏𝒈 𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑽𝒊̃𝒏𝒉 𝑲𝒊𝒎”, vì nếu làm như thế thì họ sẽ phải đối diện với vụ điều tra hình sự, đối chất về “Tội lừa dối khách hàng” theo Điều 162 Bộ luật hình sự 1999. Hiện nay, những người tham gia vào vụ lừa dối này đã cao chạy xa bay, kẻ thì trốn ra nước ngoài, người thì bị đuổi khỏi Công ty Konica Minolta Việt Nam, tất cả đều im hơi lặng tiếng, không một tên nào dám ló mặt ra đối chất với cơ quan có thẩm quyền điều tra. Có lẽ, Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang lỡ lời, chứ không muốn đưa người của KMVSao Nam vào tù.
𝟐. 𝐂𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̂́ 𝐭𝐮̣𝐧𝐠:
Về phía cơ quan tiến hành tố tụng, mà cụ thể là TAND Thành phố Hồ Chí Minh và VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn là không ủy quyền cho Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang “𝑪𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 đ𝒆̂̉ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝑶̂𝒏𝒈 𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑽𝒊̃𝒏𝒉 𝑲𝒊𝒎”, vì nếu việc này là cần thiết thì họ có đủ khả năng để tự làm và làm tốt hơn Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang. Các Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh, Thẩm phán Nguyễn Thị Lang, Thẩm phán Bùi Ngọc Anh, Thẩm phán Phù Quốc Tuấn và Kiểm sát viên Nguyễn Thị Én là những người dày dạn kinh nghiệm pháp luật thì không vì lý do gì mà họ phải nhờ đến Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang? Nếu làm to chuyện như thế thì họ sẽ phải giải thích thế nào về việc các bản án của họ bị hủy? Ông Chánh án Lê Thanh Phong và Chánh án Nguyễn Hòa Bình, cùng với các thẩm phán có đủ điều kiện để bảo vệ “uy tín, danh dự, nhân phẩm” của các thẩm phán và cơ quan tiến hành tố tụng, chứ cần gì phải chờ Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang kiến nghị? Chắc là Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang lỡ lời “cầm đèn chạy ngược hướng ô tô”!
𝟑. 𝐂𝐚́𝐜 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛:
– “𝑻𝒊𝒆̂́𝒏 𝒔𝒊̃ 𝑳𝒆̂ 𝑵𝒆̂́𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 𝒒𝒖𝒂”, theo quảng cáo trên trang website của Công ty Luât LNT từ năm 2015, thì chắc chắn Luật sư tiến sĩ Lê Nết phải biết cách bảo vệ “𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏, 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣, 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎” của chính ông, chứ nếu ông không biết làm việc này, mà phải ủy quyền cho Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang thì còn gì là danh hiệu Luật sư hàng đầu Việt Nam? Hơn nữa, “uy tín, danh dự, nhân phẩm” của Luật sư tiến sĩ Lê Nết còn liên quan đến uy tín, thương hiệu của cả Công ty Luật LNT thì chẳng lẽ họ không biết cách bảo vệ cho chính họ?
– Luật sư Bùi Quang Nghiêm là “𝑷𝒉𝒐́ 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 Đ𝒐𝒂̀𝒏 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒂̆𝒎 2001 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑼̉𝒚 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̣̂𝒊 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒍𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̀ 𝑯𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝑷. 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉 (𝑨𝑭𝑪𝑨). 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝑩𝒖̀𝒊 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒎 𝒄𝒐́ 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒊̃𝒏𝒉 𝒗𝒖̛̣𝒄 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊, 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́, 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́, 𝒅𝒂̂𝒏 𝒔𝒖̛̣, 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒐̂́ 𝒕𝒖̣𝒏𝒈 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̣, 𝒅𝒂̂𝒏 𝒔𝒖̛̣, 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈. 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛ 𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒎 𝒏𝒐́𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕, 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 Đ𝒖̛́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉”, theo quảng cáo trên website của Công ty Luật Nghiêm&Chính từ năm 2015, thì chắc chắn ông phải biết bảo vệ “𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏, 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣, 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎” cho chính ông và Công ty Luật Hợp danh Nghiêm&Chính, chứ làm gì phải nhờ đến Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang đề nghị hay kiến nghị? Có lẽ, Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang lỡ lời chứ Luật sư tiến sĩ Lê Nết và Luật sư Bùi Quang Nghiêm không nhờ ông ta kiến nghị.
– Từ sau phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai, ngày 15/6/2021, đến nay, tôi tiếp tục đấu tranh đòi công lý và tường thuật chi tiết cuộc đấu tranh đòi công lý. Các bài viết của tôi có tường thuật những gì mà Siêu Luât sư tiến sĩ Châu Huy Quang và các nhân viên dưới quyền ông ta đang làm, nhưng tôi cũng không nhận được giấy mời hoặc triệu tập “đ𝒆̂̉ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝑶̂𝒏𝒈 𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑽𝒊̃𝒏𝒉 𝑲𝒊𝒎”. Điều này có thể là Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang không làm hoặc không biết cách làm thế nào để bảo vệ “𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏, 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣, 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎” của chính ông.
Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang không làm gì để bảo vệ “𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏, 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣, 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎” của chính ông, nhưng ông ta lại đi xúi tòa “gắp lửa bỏ tay người”./.
| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Nam Lua

Nam Lua

Bình luận

avatar