Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

18. Đơn Khiếu Nại Hành Vi Vi Phạm Tố Tụng

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐƠN KHIẾU NẠI HÀNH VI VI PHẠM TỐ TỤNG 

(Về việc Điều tra viên của Cơ quan Điều tra VKSNDTC vi phạm thời hạn tố tụng)

Kính gửiÔng Lê Xuân Lộc – Thủ trưởng Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Họ và Tên người khiếu nại: Ông Lương Vĩnh Kim – Điện thoại: 0947409474

Căn cước công dân số: 049061000087 cấp ngày 26/05/2017 tại TP. HCM.

Địa chỉ liên lạc: Số 2 Đường 12, Cư xá Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Nội dung khiếu nại: Hành vi vi phạm thời hạn giải quyết đơn tố giác tội phạm được qui định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ khiếu nại:

  1. Ngày 30/5/2022, tôi gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), tố cáo các hành vi phạm tội của thẩm phán Phù Quốc Tuấn, thời điểm phạm tội là Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 3, hiện nay đang là Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ. Chứng từ là phiếu báo phát số EB715900849VN, cho thấy Cơ quan Điều Tra VKSNDTC đã nhận được đơn tố giác này vào ngày 31/5/2022; người ký nhận có tên là Phạm Thị Hoài Phương.
  2. Ngày 30/5/2022, tôi gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra VKSNDTC, tố cáo các hành vi phạm tội của các Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh, Thẩm phán Nguyễn Thị Lang và Thẩm phán Bùi Ngọc Anh, Thẩm phán Tòa kinh tế Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chứng từ là phiếu báo phát số EB715900866VN, cho thấy Cơ quan Điều Tra VKSNDTC đã nhận được đơn tố giác của tôi vào ngày 31/5/2022; người ký nhận có tên là Phạm Thị Hoài Phương.
  3. Ngày 02/6/2022, hồi 10 giờ, tôi trực tiếp đến Phòng trực ban hình sự – Cơ Quan Điều Tra VKSNDTC, số 9 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, gửi hai đơn tố giác tội phạm, có cùng nội dung như đơn tố giác mà tôi đã gửi cho Cơ Quan Điều Tra VKSNDTC qua đường bưu điện. Người tiếp nhận hai đơn này là Điều tra viên Nguyễn Trọng Bình, theo giấy biên nhận ngày 02/6/2022, có đóng dấu treo của Cơ quan Điều tra VKSNDTC.
  4. Ngày 22/7/2022, tôi gửi đơn yêu cầu thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra VKSNDTC, yêu cầu Cơ quan Điều tra VKSNDTC thông báo cho tôi về kết quả giải quyết 02 đơn tố giác tội phạm mà tôi đã gửi cho Cơ quan Điều tra VKSNDTC đã được nêu ở mục 1,2,3 của đơn này. Chứng từ báo phát số EB715114555VN của Bưu cục Bình Thạnh, cho thấy, Cơ quan Điều tra VKSNDTC đã nhận được đơn này của tôi vào lúc 10 giờ ngày 25/7/2022; người ký nhận có tên là Phạm Thị Hoài Phương.

Từ ngày 31/5/2022 đến nay, ngày 09/8/2022, đã 70 ngày, quá thời hạn 02 tháng, được qui định tại khoản 2 Điều 147 BLTTHS 2015, nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc Cơ Quan Điều Tra VKSNDTC giải quyết các đơn tố giác tội phạm mà tôi đã gửi đến Cơ quan Điều tra VKSNDTC. Theo qui định khoản 1 Điều 147 BLTTHS 2015 thì “Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

  1. Quyết định khởi tố vụ án hình sự.
  2. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
  3. Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”.

Thế nhưng, đã hết thời hạn tối đa hai tháng, được qui định tại khoản 2 Điều 147 BLTTHS 2015, tôi vẫn chưa nhận được 01 (một) trong các quyết định được liệt kê tại khoản 1 Điều 147 BLTTHS 2015. Hành vi kéo dài quá thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Điều tra viên được phân công thụ lý đơn tố giác của tôi do Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSNDTC giải quyết theo thẩm quyền được qui định tại Điều 476 BLTTHS 2015.
Nay bằng đơn này, tôi khiếu nại đến Thủ trưởng Cơ quan Điều tra VKSNDTC về hành vi tố tụng kéo dài, trong việc giải quyết các đơn tố giác tội phạm, mà tôi đã gửi đến Cơ quan điều tra VKSNDTC, được nêu ở mục 1,2,3 của đơn này. Yêu cầu ông Lê Xuân Lộc – Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSNDTC ban hành quyết định giải quyết khiếu nại này và gửi cho tôi một bản quyết định theo qui định tại khoản 1d Điều 472 BLTTHS 2015, để tôi có thể khiếu nại lên cấp cao hơn.

| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Nam Lua

Nam Lua

Bình luận

avatar