Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

7. Trách Nhiệm Của Ông Lê Minh Trí – Viện trưởng VKSNDTC

TRÁCH NHIỆM CỦA ÔNG LÊ MINH TRÍ – VIỆN TRƯỞNG VKSNDTC

Ngày 9/9/2022, tôi gửi Đơn tố cáo đến ông Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tố cáo Ông Lê Xuân Lộc và các điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra VKSNDTC vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm”.
Các hành vi vi phạm pháp luật của các Điều tra viên và ông Thủ trưởng Cơ quan Điều tra đã diễn ra như sau:
1. Ngày 30/5/2022, tôi gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), tố cáo các hành vi phạm tội của thẩm phán Phù Quốc Tuấn, thời điểm phạm tội là Thẩm phán – Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 3, hiện nay đang là Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ. Chứng từ là phiếu báo phát số EB715900866VN, cho thấy Cơ quan Điều Tra VKSNDTC đã nhận được đơn tố giác này vào ngày 31/5/2022; người ký nhận có tên là Phạm Thị Hoài Phương. Nhưng từ đó đến nay, tôi không nhận được trả lời.
2. Ngày 30/5/2022, tôi gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra VKSNDTC, tố cáo các hành vi phạm tội của các Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh, Thẩm phán Nguyễn Thị Lang và Thẩm phán Bùi Ngọc Anh, Thẩm phán Tòa kinh tế Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chứng từ là phiếu báo phát số EB715900849VN, cho thấy Cơ quan Điều Tra VKSNDTC đã nhận được đơn tố giác của tôi vào ngày 31/5/2022; người ký nhận có tên là Phạm Thị Hoài Phương. Nhưng từ đó đến nay, tôi không nhận được trả lời.
3. Ngày 02/6/2022, hồi 10 giờ, tôi trực tiếp đến Phòng trực ban hình sự – Cơ Quan Điều Tra VKSNDTC, số 9 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, gửi hai đơn tố giác tội phạm, có cùng nội dung như đơn tố giác mà tôi đã gửi cho Cơ Quan Điều Tra VKSNDTC qua đường bưu điện. Người tiếp nhận hai đơn này là Điều tra viên Nguyễn Trọng Bình, theo giấy biên nhận ngày 02/6/2022, có đóng dấu treo của Cơ quan Điều tra VKSNDTC. Nhưng từ đó đến nay, tôi không nhận được trả lời.
4. Ngày 21/7/2022, tôi gửi đơn yêu cầu thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra VKSNDTC, yêu cầu Cơ quan Điều tra VKSNDTC thông báo cho tôi biết về kết quả giải quyết 02 đơn tố giác tội phạm mà tôi đã gửi cho Cơ quan Điều tra VKSNDTC. Chứng từ phiếu báo phát số EB715114555VN của Bưu cục Bình Thạnh, cho thấy, Cơ quan Điều tra VKSNDTC đã nhận được đơn này của tôi vào lúc 10 giờ ngày 25/7/2022; người ký nhận có tên là Phạm Thị Hoài Phương. Nhưng từ đó đến nay, tôi vẫn không nhận được trả lời.
5. Ngày 09/08/20220, tôi gửi Đơn Khiếu nại đến ông Lê Xuân Lộc, khiếu nại hành vi vi phạm thời hạn giải quyết đơn tố giác tội phạm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chứng từ phiếu báo phát số EB716577648, cho thấy người đại diện của ông Lê Xuân Lộc là ông Nguyễn Tiến Thịnh ký nhận ngày 11-8-2022, nhưng tôi cũng không nhận được trả lời của ông Lê Xuân Lộc.
6. Lúc 10 giờ 10 phút ngày 16/8/2022, tôi nhận được cuộc gọi từ số máy 0979389398 của một người tự xưng là Điều tra viên của Phòng 1 – Cơ Quan Điều Tra VKSNDTC, tên Nguyễn Ngọc Thảo. Ông Nguyễn Ngọc Thảo báo cho tôi biết là lãnh đạo Cơ Quan Điều Tra VKSNDTC rất quan tâm đến đơn tố giác của tôi đã gửi cho Điều tra viên Nguyễn Trọng Bình vào ngày 2/6/2022, nhưng vì Điều tra viên Nguyễn Trọng Bình đã chuyển đơn này cho Vụ 12 để giải quyết theo loại đơn tố cáo trong tố tụng dân sự. Ông Nguyễn Ngọc Thảo đề nghị tôi gửi lại Đơn tố giác tội phạm mà tôi đã gửi cho Điều tra viên Nguyễn Trọng Bình, nhưng đề tên cá nhân ông. Lúc 14 giờ ngày 16/8/2022, tôi gửi lại hai đơn tố giác tội phạm và một số chứng từ kèm theo cho ông Nguyễn Ngọc Thảo. Chứng từ phiếu báo phát số EB715433815 cho thấy, đại diện người nhận là bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, nhận ngày 17/8/2022. Đồng thời, tôi cũng gửi thêm cho ông Lê Xuân Lộc hai đơn tố giác tội phạm như hai đơn mà tôi đã gửi cho ông Nguyễn Ngọc Thảo. Phiếu báo phát số EB715433801VN cho thấy người đại diện của ông Lê Xuân Lộc là bà Nguyễn Thị Như Quỳnh ký nhận ngày 17/8/2015. Tuy nhiên, sau khi gửi lại đơn tố giác cho ông Nguyễn Ngọc Thảo, tôi nhận ra, có hiện tượng gì đó rất bất thường trong cuộc gọi của ông Nguyễn Ngọc Thảo. Vì thế, tôi tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần thứ hai đến ông Lê Xuân Lộc.
7. Ngày 18/8/2022, tôi gửi Đơn khiếu nại lần thứ hai đến Ông Lê Xuân Lộc, để ông xem xét lại hành vi chuyển đơn tố giác tội phạm đến Vụ 12 là sai qui định. Đồng thời, tôi đề nghị ông Lê Xuân Lộc có biện pháp khắc phục về mặt thời gian trong việc thụ lý và giải quyết đơn tố giác tội phạm mà tôi gửi thêm và gửi kèm theo đơn khiếu nại ngày 18/8/2022. Phiếu báo phát số EB715436140VN cho thấy, người đại diện của ông Lê Xuân Lộc nhận được đơn khiếu nại vào ngày 19/8/2022. Cho đến nay, tôi vẫn không nhận được tin tức gì về đơn khiếu nại này.
8
. Từ ngày 18/8/2022 đến nay, tôi đã nhiều lần gọi điện cho ông Nguyễn Ngọc Thảo, số 0979389398, để hỏi về việc nhận và việc thụ lý Đơn tố giác của tôi. Lúc 15 giờ 14 phút, ngày 5/9/2022, tôi gọi hỏi ông Nguyễn Ngọc Thảo: “Đơn của tôi có được thụ lý không anh?”. Tôi nghe ông Nguyễn Ngọc Thảo trả lời rằng: “Thụ lý chứ anh”. Tôi đề nghị thông báo cho tôi biết bằng văn bản để tôi chuẩn bị làm việc với Điều tra viên, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thảo tắt máy. Sau đó, vì sốt ruột, muốn biết tin tức, tôi đã nhiều lần gọi lại số 0979389398 cho ông Nguyễn Ngọc Thảo để hỏi, nhưng không liên lạc được.

Diễn biến trên cho thấy, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã không thực hiện đúng các qui định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an – Bộ Quốc Phòng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao “về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC thì Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố biết”. Cho đến nay, ngày 9/9/2022, đã 99 ngày kể từ ngày Điều tra viên Nguyễn Trọng Bình ký nhận Đơn tố giác ngày 30/5/2022 của tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được thông báo bằng văn bản theo qui định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC. Tôi đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại nhưng không được phản hồi. Tôi gọi điện cho ông Nguyễn Ngọc Thảo nhưng bị chặn cuộc gọi. Tôi không biết vì lý do gì mà Cơ quan Điều tra VKSNDTC không thông báo cho tôi biết “về kết quả tiếp nhận” đơn tố giác mà tôi đã nhiều lần gửi cho Cơ quan Điều tra VKSNDTC?

Bằng đơn này, tôi tố cáo ông Lê Xuân Lộc và các điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra VKSNDTC vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm. Yêu cầu ông Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết đơn tố cáo này theo thẩm quyền, được qui định tại Điều 481 BLTTHS 2015. Tôi chờ ông trả lời bằng văn bản đối với đơn tố cáo này của tôi.

Người tố cáo

Công dân Lương Vĩnh Kim

| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Nam Lua

Nam Lua

Bình luận

avatar