Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

TÁC PHẨM

Luongvinhkim

CHỦ THỂ VÀ TÀI SẢN

CHỦ THỂ: Bất cứ ai có khả năng thụ hưởng về các quyền lợi đều là chủ thể của quyền lợi, và họ chính là chủ thể của pháp luật về mặt dân sự. Trong lĩnh vực pháp luật dân sự, có hai loại chủ thể là thể nhân và pháp nhân. Thể nhân chính là những con người với tư cách cá nhân và không bị tước quyền về mặt pháp luật. Pháp nhân là “người” do pháp luật quy định, bao gồm các đoàn thể, như hội xã, hiệp hội, nghiệp đoàn …

TÀI SẢN: Con người muốn sống được, cần phải có của cải, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, tiền bạc để mua đồ vật hay dịch vụ cần thiết cho đời sống hàng ngày. Sống trong một xã hội, con người không chỉ có quan hệ với thế giới tự nhiên như của cải, đồ vật mà họ còn có quan hệ với nhau. Pháp luật về tài sản bảo vệ quyền lợi của mỗi người đối với tài sản như quyền tiên xài, sử dụng, quyền bán … Các quyền này đối với của cải, tức là đồ vật, được đối kháng với tất cả mọi người. Người chủ một tài sản thường có một quyền thế rất đặc biệt mà mọi người phải tôn trọng – Đó là quyền sở hữu. Pháp luật về tài sản là một phần quan trọng của nội dung dân luật.

MỤC LỤC

It seems we can't find what you're looking for.